Aquí hi ensenyaré els punts claus a tenir en compte a l’hora de donarli ambientació al joc i la base principal del que has de posar en qualsevol videojoc.

 

Apartats clau:

Terrenys

El terreny es on tindrem que donar suport al nostre món i on hi aniran les nostres aventures ja hi poy ser 2D o 3D

* * * * *


Els models son els personatges, escenaris i objectes que hi veiem als jocs 3DEls sprites son petites animacions formades per molts debuixos que hi representen les accions del personatge

* * * * *

La iluminació es molt important perque forma les ombres dels models i crea ambient

resumen-superficie-texturas-muro-piedra-hormigon-blanco_74190-8189