Hem de modelar objectes o personatges per omplir el nostre joc de vida i realisme, pero hem de tenir en compte que la resolució fa un carrec major als grafics pel que hauriem d’evitar poligons extres

Els programes que farem servir seran el Blender per objectes 3D i el Gimp per 2D