El terreny normalment es forma amb el motor que utilitzem, es la part mes sencilla, podem ferlo manualment amb les eines que doni aquest o escanejar un habitat real.

Com fer un terreny i editar-ho (unity)

Hi pots afegir un objecte de terreny a la seva escena seleccionant GameObject > 3D Object > Terrain del menú. No obstant això, el paisatge inicialment serà només un pla gran, pla. Si veus l’inspector quan l’objecte de terreny és seleccionat, veureu que proporciona un nombre d’eines que vostè pot utilitzar per crear qualsevol característica de paisatge que vulguis.

Las herramientas de Edición del Terreno aparecen en el Inspector
Les eines d’Edició del Terreny apareixen a l’Inspector

Amb l’excepció de l’eina per col·locar arbres i el panell d’ajustos, totes les eines a la barra d’eines proporcionen un conjunt de “brushes” i ajustaments per a la mida del pinzell (brush) i opacitat. No és coincidència que s’assemblin a les eines de pintura d’un editor d’imatges perquè els detalls al terreny són creats precisament d’aquesta manera, per “pintar” el detall al paisatge. Si seleccioneu l’eina més a l’esquerra de la barra (Raise/Lower Terrain) i moveu el ratolí sobre el terreny a “l’scene view”, veureu un cursor semblant a un “Spotlight” a la superfície. En fer clic al ratolí, pots pintar els canvis graduals a l’alçada sobre el paisatge a la posició del ratolí. En seleccionar diferents opcions de la barra d’eines de Brushes, podeu pintar amb diferents figures. Les opcions “Brush Size” i “Opacity” varien l’àrea del pinzell i la força del seu efecte respectivament.

Els detalls de totes les eines seran donades en unes seccions posteriors. Tot i això, totes estan basades al voltant del concepte de pintar detalls i amb l’excepció de l’eina de col·locar arbres, totes tenen les mateixes opcions per a pinzells (brushes), mida del pinzell (brush size) i opacitat (opacity). Les eines poden ser utilitzades per establir l’alçada del terreny i també per afegir la coloració, les plantes i altres objectes.